Το ηλιακό ρολόι
είναι μία κατασκευή για να μετράμε το χρόνο
με τη βοήθεια της σκιάς ενός δείκτη
που ονομάζεται
«γνώμονας».

Ο γνώμονας σε κάθε ηλιακό ρολόι είναι
παράλληλος στον άξονα περιστροφής της Γης.
Επομένως σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο
γωνία ίση με
το γεωγραφικό πλάτος (φ)
του τόπου που βρίσκεται το ρολόι.
 


 

Αυτό κάνει το ηλιακό ρολόι ξεχωριστό για κάθε τόπο.
 

Ο γνώμονας προσανατολίζεται έτσι ώστε να
βρίσκεται στο
μεσημβρινό επίπεδο του τόπου,
δηλαδή στο κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται
από τη γραμμή Βορρά-Νότου η οποία λέγεται
μεσημβρινή γραμμή του τόπου.Έτσι παρατηρώντας ένα ηλιακό ρολόι
μπορούμε εύκολα να προσανατολιστούμε
ως προς τα σημεία του Ορίζοντα.
 

Πρέπει να σημειωθεί ότι
για τους τόπους του Νοτίου ημισφαιρίου
ο γνώμονας «στοχεύει» το Νότο.
 

Στην ωρολογόπλακα χαράζονται ημιευθείες
με κοινή αρχή στη βάση του γνώμονα
(
ωρικές γραμμές),
 


που καθορίζουν τα σημεία των ενδείξεων
του
αληθούς ηλιακού χρόνου.