Ηλιακά ρολόγια με επίπεδη ωρολογόπλακα

.

horizontal rule

A modern sundial in Zoetermeer (Netherlands)

 

Ηλιακά ρολόγια στα οποία η ωρολογόπλακα δεν είναι επίπεδη

.

horizontal rule

Slate bowl, Holker Hall Cumbria, (United Kingdom)

Πολυεδρικά ηλιακά ρολόγια

.

horizontal rule

Hans HOLBEIN the Younger "Portrait of Nikolaus Kratzer" 1528 Musée du Louvre, Paris

http://en.wikipedia.org

 

Συνθέσεις με ηλιακά ρολόγια

.

horizontal rule

 

Φορητά ηλιακά ρολόγια

.

horizontal rule