Στα πολικά ηλιακά ρολόγια
η ωρολογόπλακα είναι παράλληλη με τον γνώμονα
και κάθετη στο μεσημβρινό επίπεδο,
επομένως σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο
γωνία ίση με το γεωγραφικό πλάτος.

 


 

 

Οι ωρικές γραμμές της ωρολογόπλακας

βρίσκονται από τη σχέση:
λ=h·εφ(Τ-12)·15°
όπου λ είναι η απόσταση της ωρικής γραμμής από την μεσημβρινή γραμμή (Τ=12)
h είναι το ύψος του γνώμονα
και Τ η αληθής ηλιακή ώρα

 

Εφαρμογή του παραπάνω τύπου με JavaScript


Γράψτε το ύψος ( h ) του γνώμονα:    cm

Γράψτε την Αληθή Ηλιακή Ώρα:   ώρες      πρώτα λεπτά

    λ= cm
 


Δείτε φωτογραφίες πολικών ηλιακών ρολογιών

                 Στο Βέλγιο

                Στο Ιλινόϊς

                      Στην Ισπανία   

                             Στο Greenwich