Ιστορία

 

 

 

Από το Museo Galileo

 

Sundials (1)

Sundials (2)